Valentina Rastelli
Valentina Rastelli
E-commerce & Digital Strategist
Eleonora Bertone
Eleonora Bertone
Franchise Developer
Mauro Andriotto
Mauro Andriotto
Finance Specialist & Risk Management
Fabrizio Fiorino
Fabrizio Fiorino
Legal Specialist
Franz-Joseph Ebel
Franz-Joseph Ebel
Germany Franchise Developer
Paul Davis
Paul Davis
Franchise Developer